Rüya analizi bilinçaltı kayıtlarımıza ulaşmanın en sağlıklı yol

2014-04-21 02:18:00

Rüya analizi  bilinçaltı kayıtlarımıza ulaşmanın en sağlıklı yoludur.Rüyaların dili, mesajları sözcükler ve konuşma dışında farklı bir yöntemle ileten psikolojik bir metindir. Sözcükler yerine görüntüleri, şekilleri ve sembolleri kullanır.   Kollektif ve kişisel sembollerden oluşan, kendimize özgü bir dille rüyalarımızı yaratırız. Rüya sözlüğü ortak geleneksel anlamları tespit edebilir, ama geçmiş tecrübelere bağlı olarak kişiye özel işaretlerin anlamlarını veremez.    Rüya analizi çağrışımsal sembol dili ile yapılır rüyada görülen şey, tamamen hikâyenin bütününe göre anlam kazanır. Sizin rüyanızda aynı sembol başka mana kazanır. Rüyalarınız yalnızca size özeldir . Rüya analizi ile terapi bilinçaltı korkularınızı, negatif inançlarınızı, takıntılarınızı bilinçaltına işlenmiş negatif kayıtlarınızı keşfetmenizi kendi gerçeklerinizle yüzleşmenizi sağlar. Rüyalarınız yalnızca size özeldir. Rüyanızı yazıp beynin hangi katmanından geliyor bakıyoruz.  Randevu için arayınız: 05327906117 Devamı

Lüsid Rüya Görmeyi Öğrenmeye Hazırlık

2014-01-06 01:53:00

  Lüsid Rüya Görmeyi Öğrenmeye Hazırlık Nasıl Öğrenileceğini Öğrenmek Bu bölümde, ilerideki kısımlarda verilen lüsid rüya tekniklerini uygulamayı kolaylaştıracak tamamlayıcı bilgi ve alıştırmalara yer vereceğiz. Lüsid rüya âlemini araştırmaya koyulmadan önce, uyku sırasında beynin ve bedenin durumu konusunda bazı temel şeyleri bilmek gerekiyor. Daha sonra da, kişileri rüyalarında bilinçli olmaktan alıkoyan, sık rastlanan bazı "zihinsel dirençler" konusunda bilgi edineceksiniz. Uyuyan Beyin, Rüya Gören Zihin İnsanlar uyku ihtiyaçlarını çok abartabilmektedirler. Neden her yirmi dört saat içinde sekiz saat "ışıkları söndürmek" gerekmektedir? Bu soruya, bedeni ve zihni dinlendirmek gerektiği ya da karanlık saatlerde kendimizi güvenceye almak gerektiği gibi cevaplar verilebilir. Ancak uykuyu esrarlı bir şey gibi yorumlamak, çok daha önemli bir soruyu gündeme getirir: Peki, uyanık olmakla neyi kastediyoruz? Uyanık olmanın basit bir tanımı, farkında olmaktır. Ancak farkında olunan nedir? Uyku ve uyanıklıktan bahsettiğimizde, dış dünyayla ilgili bir farkındalığı kastederiz. Ancak kişi uyurken ve dış dünyanın hemen hiç farkında değilken; kendi zihni içindeki bir âlemin farkında olabilir (ki bu da "uyanık" olmaktır). Uyanıklığın dereceleri vardır. Lüsid rüyacılar, gerçek durumun daha iyi farkındadırlar; rüya gördüklerini bilmektedirler; bu nedenle "rüyaları içinde uyanık" olduklarını söyleyebiliriz. Yüksek şuur hâllerine ulaşma konusunda geleneksel yöntemleri izleyenler bir "uyanış" hâlinden bahsederler; bunun anlamı kişinin Kozmos'ta nasıl bir yer işgal ettiği konusunda farkındalığını artırmasıdır. Peki, bir kişinin ya da bir şeyin &... Devamı

Şafağın Alacakaranlığı-Rüya Sembolizmi

2013-10-20 01:22:00

Şafağın Alacakaranlığı-Rüya Sembolizmi Şeyler her iki faaliyet alanının da birbiriyle uyum içinde olduğu eksiksiz bir denge içindedir. Ve insanın tüm yaşamının en uygun anı da işte bu özel askıya alma anıdır. Bu anlarda, ne dıştakilerin tahakkümü altında kalmış, ne de iç dünyasına batmıştır, çünkü her ikisi de birbiriyle bütünleşmiştir. Mısırlılar bu yüzden şafağın alacakaranlığını iki dünya arasındaki kapı -canlıların her iki yöne de gidebildiği bir giriş yolu veya kapı- ile sembolize etmiştir. İki enerji durumunun denge içinde olduğu bu anlarda, gizemli bir simya bileşiği de oluştururlar. Belki de bu tıpkı ruh ve maddenin evlilik sembolü gibi güneş ve ayın evliliğinin kadim sembolüdür. Burada, bu denge içerisinde günün kalan yirmi dört saatinin hiçbir bölümünde ortaya çıkmayan bir geçerlilik anı vardır. Kadim halklar bu denge noktasının, sadece solar enerji üstünlüğü ele geçirmeden önceki birkaç dakika sürdüğüne inanırlardı. Peki bu niye akşam saatleri için geçerli değildir? Işık ve karanlık arasındaki alacakaranlık anı neden aynı ölçüde önemli değildir? Yanıt günün sinir gerilimi psişik bir tükenme yarattığı ve bunun yüzünden, psişik dengenin sağlanamadığı şeklindedir. Durum kısmen vücudun ilk kez dinlenebilmesine dayalı gibi görünmektedir. Sonuç olarak, bu özgün geçiş periyodunun ortaya çıktığı saatler akşam değil sabah saatleridir. Genellikle mevsimlere ve kadim gezegen saatlerine ve bir ölçüde her gün gökyüzünün o saatteki hareketi ve pozisyonu ile konumlanmasına göre değişiklik gösterecek şekilde sabah dört ile beş arasındadır. Bu özgün ... Devamı

BİR RÜYA BİR DUA

2013-09-21 01:14:00

BİR RÜYA BİR DUA     Her insan kendi rüyasını yaşar.Rüya, insanın hayat aynasıdır.Neyi yaşarsan odur senin rüyan.Rüya,rüya olan dünya hayatının ikinci derecede bilinmeyen bir denklemi gibidir.   Herkesin rüyası herkesi bağlar.Firavun’da rüya görür.Hz.Yusuf’da.Fakat, birinin rüyası yıkmaya ve yok etmeye yönelik iken,diğerinin rüyası inşa etmeye ve var etmeye yönelik bir rüya.Birinin başrol oyuncusu Firavun,diğerinin başrol oyuncusu Hz.Yusuf.Birinin rüyası bir tuzak kuruş.Diğerinin rüyası tuzaktan kurtuluş.Ama her ikisinin ortak yönü,ikisinin de bir ibretlik mesaj içermesidir.   Firavunun rüyasına,şefkatli,merhametli bir el uzanarak şer gibi görüneni hayra dönüştürerek kurduğu tuzağı bozduğu gibi, bu el,’Yedi Beyza’ gibi,hem elin ,hem de uzanan kişinin kurtuluşuna vesile oluyor.   Sudaki bebeğe uzanan el,yıllar sonra Firavunun huzurunda sihirbazlarla yarışacak Hz.Musa’ya yüreğini uzatacak ve ruhunu Allah’a bir duayla teslim edecekti.Ve böylece bir rüyayla başlayan senaryo, bir dua perdesiyle son bulacaktı.   Hz.Musa’nın yüzdüğü su,hayat suyuna ve bir bengisu pınarına dönüşüyor.Su’dan gelen bu kurtuluş tıpkı Musa’nın, kavmini Firavundan kurtardığı gibi kurtuluşun yolu oluyor.   Bizlerin de gönül dünyasına düşen bu mesajlar bir anlam halinde yüreğimizde men ve selvaya dönüşerek,ruhumuzda bu ikramların tadına şöyle varıyoruz;   Ey insan!Kime elini uzatıyorsun.?Kime yüreğini teslim ediyorsun?Oturduğun evler ve saraylar kardeşinin acısını sarmana ve hakikate el uzatmana engel oluyor mu?Yüreğinde dünyaya ait saraylar mı var yoksa ahretin cennet kokulu sarayları mı var?   ... Devamı

YORUMLANMAYAN RÜYALAR

2013-08-06 01:27:00

Kafası yorgun, devamlı bir konuyla ilgilenen kimse uyuduğunda rüyasında karmakarışık şeyler ya da ilgilendiği, önem verdiği konuyu görebilir. Bu tür rüyalar yorumlanmazlar. Örneğin, televizyonda veya başka bir yerde heyecanlı bir sinema izleyen kişi rüyasında aynı şeyleri görebilir. Bu durum sadece etkisinde kalmaktır ve gerçek rüya değildir.Alıntıdır. ...Kaynak : sedadanruyaanalizi.blogcu.com Devamı

Bebekler Üç Yaşına Kadar Rüya Göremezler

2013-07-28 15:37:00

Bebeklerin uyku evreleri en çok REM evresindedir. Ama bilim henüz bu devrede bebeklerin tam olarak ne gördüğünü bilemiyor. Bilim adamları bebeklerin 3 yaşına gelene kadar rüya görmediklerini ama bundan sonraki bir kaç yılda çok fazla kabus gördüğünü söylüyor. Bu kabuslar genellikle,çocuk 8 yaşına geldiğinde sona eriyor.Alıntıdır. ...Kaynak : sedadanruyaanalizi.blogcu.com Devamı

RÜYA BEDEN İLİŞKİSİ

2013-07-24 13:54:00
RÜYA BEDEN İLİŞKİSİ |  görsel 1

Fizyolojik açıdan rüyalar, uykudayken nöral süreçlere verilen tepkilerdir. Rüyadayken adrenalin yükselir. Bunun sonucunda kalp daha hızlı atmaya başlar, kan basıncı yükselir. Psikolojik açıdan ise bilinçaltının etkileridir. Çocukluk çağından bu güne kadar bastırılarak bilinçaltına atılan istekler, korkular rüyalarla ortaya çıkar. Rüyada birçok mantık dışı olayın gerçekleşmesi beyindeki ön korteks bölgenin devreye girmemesinden kaynaklanır. Rüyaların oluş mekanizması, moleküllerin beynin bazı bölümlerini baskılaması, bazı bölümlerini de uyarmasıdır. SEDA ERAY ...Kaynak : sedadanruyaanalizi.blogcu.com Devamı

RÜYALAR HAKKINDA BİLİNMEYENLER

2013-07-22 13:58:00
RÜYALAR HAKKINDA BİLİNMEYENLER |  görsel 1

Herkes renkli rüya göremez. Yapılan araştırmalarda kadınların erkeklere göre daha renkli rüyalar gördükleri saptanmıştır. Körler de rüya görebilir. Görme yeteneğini sonradan kaybedenler görsel imgeleri de görebilir. Doğuştan görme engeli olanlar görsel imgeleri göremezler ama ses, koku, dokunma ve duyguları hissederler Rüyalarımızın, uyandıktan 5 dakika sonra yarısını, 10 dakika sonra da % 90 ının unuturuz. Her insan rüya görür Rüya görmediğini söyleyenler aslında rüyalarını hatırlamayanlardır. Rüyalarda sadece bildiğimiz yüzleri görürüz. Hayatlarımız boyunca bir şekilde karşımıza çıkmış, hatırlamadığımız ya da kime ait olduğunu bilmediğimiz yüzlerdir. Rüyalar sembollerden oluşur. Genellikle görülen nesne ile doğrudan ilgili değildir. Daha çok nesnenin... ...Kaynak : sedadanruyaanalizi.blogcu.com Devamı

2013-07-19 14:22:00

Rüyalar gizemlidir. Bu gizemi çözmek bizi kendi gerçekliğimize götürür. Rüya öğretileriyle bunu yapabilir, dünyasal değişimi yaratabiliriz. Seda Eray ...Kaynak : sedadanruyaanalizi.blogcu.com Devamı

2013-07-19 14:20:00

Rengarenk Rüyalar Görmek İçin *Yatmadan önce ılık duş almak iyi gelir. Günlük stresi alır, dinlendirir ve suyun ferahlatma arındırma özelliği vardır. * Meditasyon yapmaya başla. Düzenli meditasyonun yararları saymakla bitmez zaten, ama senin için rüyalarını daha canlı bir şekilde görmeni ve hafızanda yer edinmeni sağlar, v.b. Alıntıdır. ...Kaynak : sedadanruyaanalizi.blogcu.com Devamı